Kosmiczne cienie

ZaćmieniaPokaz prezentuje mechanizm powstawania zaćmień Słońca i Księżyca oraz opisuje ich rodzaje. Przedstawiane są także skutki społeczne historycznych zaćmień. Ciekawostką są także różne interpretacje powyższych zjawisk dokonywanych w odległych czasach i miejscach na naszym globie.

Czas trwania pokazu: 45 minut.

 


INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

Pokaz ten realizuje elementy podstawy programowej na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Po pokazie uczeń umie wyjaśnić przyczynę występowania faz i zaćmień Księżyca.

Po pokazie uczeń:

- opisuje warunki powstawania zaćmień;
- wymienia rodzaje zaćmień: zaćmienie całkowite, częściowe i obrączkowe;
- zna rolę zaćmień w historii ludzkości;
- podaje przykłady zaćmień na innych ciałach niebieskich;
- wyjaśnia powstawanie faz Księżyca.

Rezerwacje grupowe dla szkół: tel. +48 42 600 61 00 wew. 1.

 

Pokaz nie jest oferowany widzom indywidualnym.