Nazwij "polską" egzoplanetę!

Planetarium EC1 jest partnerem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w realizacji konkursu IAU100 NameExoWorlds, w ramach którego każdy ma prawo do nadsyłania propozycji nazwania „polskiego” układu planetarnego BD+14 4559 w gwiazdozbiorze Pegaza.
🎯 Trzeba się jednak spieszyć, na zgłoszenia zostało już niewiele czasu.

 

Artystyczna wizja planety pozasłonecznej BD+14 4559 b

Artystyczna wizja egzoplanety BD+14 4559 b,
którą przyznano Polsce do nazwania w ramach konkursu IAU100 NameExoWorlds.
rys. W. Zięba / IAU100 / PTA

 

Z okazji obchodów 100-lecia istnienia Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU), organizacji zrzeszającej zawodowych astronomów, która odpowiada m.in. za to ile mamy na niebie gwiazdozbiorów, jakie stosujemy układy współrzędnych, jakie ciała niebieskie otrzymują status planet, itd., na świecie w 2019 prowadzonych jest wiele działań popularyzujących astronomię.
Jednym z nich jest konkurs IAU100 NameExoWorlds, w ramach których każdy kraj na świecie otrzymał prawo do nadania nazwy jednemu spośród odkrytych poza Układem Słonecznym układów planetarnych.

Uczestnicy konkursu z Polski mogą zaproponować nową nazwę dla układu planetarnego BD+14 4559 oraz dla pojedynczej planety w tym układzie (BD+14 4559 b). „Nasza” egzoplaneta została odkryta przez prof. Andrzeja Niedzielskiego z Centrum Astronomii UMK i jest podobna do Jowisza.
Znajdziemy ją w gwiazdozbiorze Pegaza, 161 lat świetlnych od Ziemi. Planeta krąży w ekosferze, a tym samym warunki w jej bezpośrednim otoczeniu (i np. na jej księżycach, jeśli takie posiada) pozwalają na istnienie wody w stanie ciekłym. Nie jest wykluczone, że BD+14 4559 okrąża jeszcze druga planeta, ale nie zostało to jeszcze potwierdzone.

Aby zgłosić pomysł nazwania planety, trzeba udać się na stronę www.iau100.pl/planety i wypełnić formularz.

Regulamin konkursu zakłada, że obie proponowane nazwy powinny być z sobą powiązane oraz mieć jakiś związek z Polską (np. historyczny czy kulturowy). Przypominamy, że propozycje można zgłaszać do 31 lipca 2019; jak na razie zebrano ich ponad tysiąc. Najlepsze i najciekawsze z nich zostaną przedstawione do internetowego głosowania, które będzie trwać od września do końca października – a trzy najpopularniejsze propozycje zostaną oficjalnie przedstawione IAU jako podstawowa oraz dwie rezerwowe propozycje nazw układu oraz planety.

Zachęcamy do zgłoszenia własnej nazwy oraz późniejszego głosowania!

Więcej o planetach pozasłonecznych opowiadamy w czasie pokazu "Niezbadane światy":

09.08.2022 17:00 (wtorek)

Rezerwacja telefoniczna:

tel. 539 997 693

15.08.2022 17:00 (poniedziałek)