Kosmos dla najmłodszych

Pokaz jest propozycją Planetarium EC1 przeznaczoną dla najmłodszych widzów. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem w pokazach pod kopułą nie mogą uczestniczyć dzieci poniżej piątego roku życia.

 

 

Dzieci są zapoznawane z Układem Słonecznym — jego położeniem w Drodze Mlecznej, a także ze Słońcem oraz planetami. Następnie przedstawiamy gwiazdozbiory Wielkiej i Małej Niedźwiedzicy oraz inne widoczne na nocnym niebie i opowiadamy o mitach i legendach z nimi związanych. Pokazujemy najciekawsze obiekty możliwe do zaobserwowania w danej porze roku (dlatego pokaz jest nieco inny latem a inny zimą). Kładziemy nacisk na interakcje z dziećmi; prezenterzy nie tylko odpowiadają na pytania, ale wsłuchują się w ich opinie i inicjują dyskusje.

Pokaz jest dostępny wyłącznie w języku polskim.

Dla kogo: dzieci od 5. do 9. roku życia.

Pokaz jest dostosowywany do możliwości poznawczych najmłodszych gości i w zależności od liczby pytań i interakcji zajmuje do 45 minut.

 


INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI

Kosmos dla najmłodszychPokaz „Kosmos dla najmłodszych” przeznaczony jest dla dzieci na etapie wychowania przedszkolnego (od wieku 5 lat) oraz na poziomie edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III). 

Celem pokazu jest pomoc nauczycielom w realizacji elementów podstawy programowej w zakresie kształcenia przyrodniczego, rozwijania indywidualnych zainteresowań, wspierania ciekawości, aktywności i samodzielności w   dziecięcej eksploracji świata,  a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

W przypadku uczniów z kl. 1-3 szkoły podstawowej pokaz realizuje podstawę programową w zakresie przedstawienia położenia Ziemi w Układzie Słonecznym.

Dzięki unikatowym możliwościom aparatury projekcyjnej oraz poprzez dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania w atrakcyjny sposób uczniowie pogłębiają wiedzę  odnośnie  naszego miejsca w kosmosie - w Układzie Słonecznym i w Drodze Mlecznej. Zapoznają się z podziałem nieba na gwiazdozbiory i przykładowymi mitami starożytnej Grecji, które się z nimi wiążą. Odbędą podróż kosmiczną do niektórych planet Układu Słonecznego.

Rezerwacje grupowe dla szkół: tel. +48 42 600 61 00 wew. 1.

 

Najbliższe pokazy dla widzów indywidualnych:

27.04.2024 10:30 (sobota)
30.04.2024 10:30 (wtorek)
01.05.2024 10:30 (środa)
04.05.2024 10:30 (sobota)