Niebiańska kolej

Film "Niebiańska kolej" (Celestial Railroad) jest przepełnioną baśniowym klimatem smutną opowieścią, która oparta została na baśni wybitnego japońskiego pisarza Kenji Miyazawy (1896-1933) pt. „Noc na galaktycznej kolei”. Autor dał się poznać jako osoba umiejętnie łącząca wątki fantastyczne oraz naukowe (oczywiście zgodne z wiedzą, jaką dysponowano w czasach jego życia, a więc na początku XX wieku).

Pokaz jest dostępny w językach: polskim i angielskim.

The show features a fulldome projection of "Celestial Railroad", which is concurrently available with alternative individual audio in English via wireless headphones. However, we do not provide live simultaneous translation of presenter's speeches.

 

 

Historia opowiada o dwóch chłopcach i ich podróży galaktycznym pociągiem po paśmie Drogi Mlecznej. Bohaterowie odwiedzają postaci związane z gwiazdozbiorami, jakie możemy podziwiać w tej części nieba (m.in. Skorpiona). Na co dzień ciężko pracujący Giovanni, na którego w bardzo młodym wieku spadł obowiązek zatroszczenia się o swoją rodzinę, a także jego przyjaciel, Campanella zajmują miejsca w pociągu, który wiezie ich przez nocne niebo.

Baśń przybliża nam nieco inne podejście do gwiazdozbiorów. My zwykle wiążemy kształty na niebie z postaciami z mitologii greckiej, choć rzecz jasna i od tej zasady znajdziemy sporo wyjątków. Kultura japońska do znanych nam układów gwiazd przypisuje swoje własne opowieści, a część z nich będziemy mieli okazję poznać w czasie owej kosmicznej podróży.

Część filmową pokazu przygotowało japońskie KAGAYA Studio, które przyłożyło ogromną wagę nie tylko do fantastycznych obrazów ale i poruszającej muzyki, pozwalającej choć odrobinę zbliżyć się widzom do dorobku kulturowego Japonii.

Pokaz obejmuje również wprowadzenie (na żywo) opisujące bieżące zdarzenia na nocnym niebie nad Łodzią.

 

Niebiańska kolej - nowy pokaz dla dzieci w Planetarium EC1

 


INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

 

Sugerujemy przeznaczenie filmu dla dzieci z klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej.

Film daje nauczycielom możliwość realizacji następujących celów, zadań i treści kształcenia zawartych w obowiązującej podstawie nauczania, w ramach przedmiotów takich jak: język polski, przyroda, geografia:

 

Klasy I-III SP

1. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
2. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
3. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi;
4. umożliwia zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów – w tym przypadku kultury japońskiej. Różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki, a także zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka;
5. poznanie świata baśni i wyobraźni dzieci kręgu kultury japońskiej.

 

Klasy IV-VI SP

1. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywację do nauki;
2. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi;
3. wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich z innego kręgu kultury.
4. znajomość wybranych utworów z literatury światowej – w tym przypadku literatury japońskiej dla dzieci;
5. rozpoznawanie fikcji literackiej; rozróżnianie elementów realistycznych i fantastyczne w utworach; z
6. rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej na inne kultury.

 

Rezerwacje grupowe dla szkół: tel. 42 600 61 00 wew. 1.

 

Niebiańska kolej - kadr z nowego pokazu w Planetarium EC1