Niezbadane światy

„Niezbadane światy” to nowy pokaz w Planetarium EC1, poświęcony problematyce planet spoza naszego Układu Słonecznego (egzoplanet). Producentem części filmowej jest Museum of Science w Bostonie (USA). Lektorem jest Wojciech Malajkat.

Niezbadane światy

Pokaz „Niezbadane światy” zabiera widzów w pobliże gwiazdy 51 Peg i wprowadza ich w tematykę planet pozasłonecznych. Widzowie odwiedzają wygenerowaną na podstawie naukowych modeli i symulacji powierzchnię jednego z takich obiektów. Mają okazję porównać 51 Peg z naszym Słońcem, co pozwala im zrozumieć różnicę między tymi dwoma układami. Poznają też warunki, umożliwiające powstanie życia i jego trwanie poza Ziemi. Dowiadują się też o misji kosmicznego teleskopu Kepler (K2), który został wyniesiony w przestrzeń kosmiczną specjalnie w celu poszukiwania egzoplanet.

Część  filmowa pokazu trwa 34 minuty. Film będzie prezentowany po wprowadzeniu „na żywo” przez prezenterów Planetarium EC1, którzy przedstawiają aktualny stan nocnego nieba a pod koniec odpowiadają na pytania publiczności.

Część filmowa pokazu jest dostępna w językach: polskim i angielskim.

Dla kogo: pokaz jest przeznaczony osób w wieku od 10. roku życia.

Łączny czas trwania pokazu: 45 minut.


INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

Pokaz filmu „Niezbadane światy” o poszukiwaniu i badaniu innych układów planetarnych przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII i szkół ogólnokształcących.

Pokaz wspomaga nauczycieli przyrody, geografii i fizyki:

  • w rozwijaniu szacunku dla wiedzy,
  • wyrabianiu w uczniach pasji poznawania świata

Pokaz:

  • poszerza wiedzę uczniów na temat miejsca Ziemi w Układzie Słonecznym, Drodze Mlecznej;
  • zwraca uwagę na to jak unikalną planetą jest Ziemia i życie na niej;
  • kształtuje wyobrażenie o ogromie i złożoności Wszechświata (geografia w szkołach ponadpodstawowych);
  • wskazuje we Wszechświecie przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych; metody poszukiwania egzoplanet;
  • omawia  wykorzystanie światła gwiazd do poszukiwania  i badania atmosfer planet pozasłonecznych;
  • wskazuje warunki konieczne do występowania życia poza Ziemią.

Pokaz może być pomocny na lekcjach języka polskiego przy omawianiu literatury fantastyczno-naukowej.

Rezerwacje grupowe dla szkół: tel. +48 42 600 61 00 wew. 1.

 

Najbliższe pokazy dla widzów indywidualnych:

 

30.09.2023 15:30 (sobota)
06.10.2023 18:30 (piątek)