Kosmos dla zaawansowanych

Podczas naszych codziennych pokazów nie wyjaśniamy bardziej skomplikowanych zagadnień. Publiczność na sali składa się bowiem z ludzi w różnym wieku i o rozmaitym poziomie wiedzy o Kosmosie. Dlatego też uruchomiliśmy cykl specjalnych pokazów dla zaawansowanych. Każdy z nich odbędzie się tylko raz. Wiek uczestników nie jest limitowany, ale ze względu na skomplikowane tematy polecamy ten cykl osobom od 14. roku życia.
Pokazy są prowadzone na żywo, wyłącznie w języku polskim i trwają 45 minut.

Podane w naszym harmonogramie daty mogą ulec zmianie.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego

„Specjalistyczne pokazy w Planetarium EC1, wizualizacje zgodne ze standardami Data2Dome"
– zadanie finansowane w ramach umowy 876/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Kosmos dla zaawansowanych w Planetarium EC1

 

KOSMICZNY ROZKŁAD JAZDY W PLANETARIUM EC1

 

19.10.2018 r. — Poznajmy Słońce (archiwum)
Pierwszy pokaz poświęciliśmy naszej rodzimej gwieździe, bez której po prostu by nas nie było. Opisaliśmy jej budowę, przypomnieliśmy historię odkryć, zatrzymaliśmy się na chwilę przy heliosejsmologii, omówiliśmy neutrina słoneczne. Wyśmienita frekwencja szalenie nas ucieszyła — zrozumieliśmy, że nasz cykl doskonale odpowiedział na oczekiwania naszych gości.

 

16.11.2018 r. — Powstawanie gwiazd (archiwum)
Słońce jest rzecz jasna dla Ziemian najważniejszą gwiazdą. Czy jest wyjątkowa? Niespecjalnie. Czy istnieją inne odmiany gwiazd? Oczywiście! Opiszemy narodziny różnych typów gwiazd; przyjrzymy się przestrzeni międzygwiazdowej, która wcale nie jest pusta; zastanowimy się dlaczego wśród gwiazd przeważają układy wielokrotne; wyjaśnimy pojęcia globuli Boka, kryterium Jeansa i dysków akrecyjnych.

 

6.12.2018 r. — Życie gwiazd (archiwum)
Wiemy już, w jakich warunkach i w jaki sposób rodzą się nowe gwiazdy. Kolejne spotkanie poświęcimy ich „życiu”. Omówimy reakcje zachodzące w gwiazdach; porozmawiamy o temperaturze i związanych z nią zależnościach; nauczymy się czytać diagram HR a jeśli wystarczy nam czasu — wspomnimy o paradoksie Algola.

 

28.12.2018 r. — Wybuchnie czy nie wybuchnie?
Koniec życia gwiazd jest nie mniej fascynujący niż ich narodziny i okres trwania. Szybko omówimy ewolucję gwiazd, aby czym prędzej zająć się najciekawszymi problemami: omówieniem białych karłów, pulsarów, gwiazd neutronowych… Przypomnimy czym jest układ Wolszczana, porozmawiamy o supernowych oraz kolizjach gwiazd i sposobach ich obserwacji. Wspomnimy też po raz pierwszy o czarnych dziurach.

 

25.01.2019 r. — Anatomia Czarnych Dziur
To jeden z najpopularniejszych tematów związanych z Kosmosem. Podczas naszego klasycznego pokazu poświęconego tym obiektom pada mnóstwo trudnych pytań, na które postaramy się odpowiedzieć na spotkaniu pod koniec stycznia. Czym jest czasoprzestrzeń? A czym jej krzywizna? Co to jest horyzont zdarzeń, co rozumiemy pod pojęciem „osobliwości”? Czym są tunele czasoprzestrzenne? Omówimy też promieniowanie Hawkinga.

 

15.02.2019 r. — Wszystko kręci się wokół Czarnych Dziur
Czarne dziury są tak fascynujące, bo stanowią centra wielu galaktyk. Przyjrzymy się powstawaniu galaktyk i spróbujemy je sklasyfikować. Omówimy wielkie kolizje, czyli zderzenia tych gigantów — czym to się kończy i jak takie zdarzenie wpłynie na naszą Drogę Mleczną? Wreszcie omówimy galaktyczne Czarne Dziury i przedstawimy hipotezy powstania tej arystokracji kosmicznych obiektów.

 

8.03.2019 r. — Kobiety w astronomii i astronautyce
Wciąż jeszcze funkcjonuje stereotyp, że badania Kosmosu to domena mężczyzn. To nieprawda. Przybliżymy i opiszemy postaci wybitnych badaczek i naukowczyń, bez których nasza wiedza o Wszechświecie byłaby znacząco mniejsza. Przedstawimy ich dokonania i wpływ na rozwój nauk astronomicznych. Przyjrzymy się też niezwykłym zjawiskom, które odkryły kobiety.

 

29.03.2019 r. — Jaki kształt ma Wszechświat?
Wydawałoby się, że nie ma prostszego pytania. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie: przyjrzymy się ewolucji poglądów na temat skali Wszechświata, omówimy teorie jego rozszerzania się, może pomoże nam w tym promieniowanie mikrofalowe tła? Zastanowimy się, czy Wszechświat jest płaski czy może zakrzywiony. Omówimy też najtrudniejsze tajemnice Wszechświata: ciemną materię i ciemną energię. W podsumowaniu zastanowimy się nad przyszłym losem Kosmosu.

 

26.04.2019 r. — Egzoplanety
Każda informacja o odkryciu planety pozasłonecznej podobnej wielkością i strukturą do Ziemi obiega błyskawicznie media i portale społecznościowe. I słusznie, bo prawdopodobnie któraś z nich zostanie kiedyś nowym domem naszej cywilizacji. Omówimy historię odkrycia egzoplanet, współczesne metody ich obserwacji, zjawiska tranzytów czy też prędkości radialne. Pokażemy sposoby obserwacji atmosfer planet pozasłonecznych, badania występowania na nich wody i wreszcie: ocenimy potencjał niektórych z nich do pojawienia się tam życia.

 

17.05.2019 r. — Lodowe światy
Woda. Bezcenny związek chemiczny, bez którego nie mogłoby istnieć życie oparte na węglu. Poszukamy jej w Układzie Słonecznym, omówimy stany skupienia wraz z możliwościami ich wykorzystywania, zastanowimy się jakie informacje dostarczają nam kosmiczni podróżnicy — komety. Czy jedna z nich „zasiała” życie na naszej rodzimej planecie?

 

14.06.2019 r. — Kosmiczne drobiazgi
Przyzwyczailiśmy się do wielkiej skali Kosmosu podczas omawiania gwiazd, planet czy galaktyk. Umykają nam przy tym małe obiekty — niesłusznie! Omówimy rodzaje takich ciał, przyjrzymy się meteoroidom, planetoidom oraz kometom. Porozmawiamy też o bardzo częstych kolizjach w Układzie Słonecznym i ich potencjalnym wpływie na naszą cywilizację.

 

20.07.2019 r. — Człowiek na Srebrnym Globie
Po dekadach przerwy w spacerach po Księżycu temat ten powraca na arenę światowej nauki i… polityki. Kolejne państwa zapowiadają nowe ekspedycje na naszego naturalnego satelitę. Uporządkujmy dotychczasową wiedzę! Przypomnimy historię lotów kosmicznych do wypraw znanych pod nazwą „Apollo”. Omówimy szczegółowo misję Apollo 11, która zakończyła się wielkim sukcesem: pierwszym spacerem po Srebrnym Globie. Zastanowimy się, jakie znaczenie dla rozwoju naszej wiedzy miała obecność człowieka na Księżycu. Wreszcie przedstawimy przyszłość lotów załogowych i ich cele.  

 


Życie gwiazd - Planetarium EC1

 

Powstawanie gwiazd

 

Tajemnice Słońca