Tajemnice słonecznych promieni

Skąd astronomowie wiedzą, że Słońce nie jest kołem przyklejonym do nieba? Dlaczego Słońce świeci? Co się dzieje w jego wnętrzu? Jak Słońce wpływa na nasze codzienne życie?

W ramach pokazu widzowie poznają charakterystykę Słońca i dowiadują się o tym, jak jego obserwacje doprowadziły nas do zrozumienia czym są gwiazdy oraz jak powstał Układ Słoneczny, a także poznają miejsce naszej dziennej gwiazdy wśród ponad 400 mld gwiazd w Drodze Mlecznej. Następnie zapoznają się z zewnętrznymi warstwami Słońca i z procesami w nich zachodzącymi.

Tajemnice słonecznych promieni

 
Pokaz jest połączony z zajęciami praktycznymi na temat bezpiecznej obserwacji Słońca, prowadzonych z użyciem specjalistycznych teleskopów słonecznych. Jego uczestnicy stają się gotowi do prowadzenia samodzielnych, regularnych obserwacji Słońca. Autorów najlepiej opracowanych wyników obserwacji organizatorzy zaproszą w nagrodę do udziału w spotkaniu z astronomem specjalizującym się w tematyce słonecznej.

Projekt zakłada również merytoryczne wsparcie dla nauczycieli.

Czas trwania pokazu: 2x45 minut

Zajęcia z teleskopem słonecznym


INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

Pokaz realizuje elementy podstawy programowej dla II etapu kształcenia na poziomie szkoły podstawowej. Po pokazie uczeń:
- poznaje różne sposoby prowadzenia obserwacji w terenie;
- wykonuje obserwacje zgodnie z instrukcją (słowną, tekstową i graficzną), właściwe je dokumentowanie;
- podaje różnice między eksperymentem, doświadczeniem a obserwacją;
- podaje przykłady wykorzystania zmysłów do prowadzenia obserwacji przyrodniczych;
- stosuje zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji przyrodniczych;
- korzysta z różnych źródeł wiedzy o przyrodzie;
- opisuje budowę Galaktyki i miejsce Układu Słonecznego w Galaktyce;
- posługuje się pojęciami: pierwiastek, jądro atomowe, izotop, proton, neutron, elektron;
- opisuje reakcje termojądrowe zachodzące w gwiazdach oraz w bombie wodorowej;
- posługuje się pojęciem biegunów magnetycznych Ziemi.

Pokaz ten realizuje elementy podstawy programowej dla III etapu kształcenia na poziomie liceum/technikum. Po pokazie uczeń:
- przedstawia ciała niebieskie tworzące Układ Słoneczny;
- kształtuje wyobrażenie o ogromie i złożoności Wszechświata obserwując ciała niebieskie;
- wyjaśnia występowanie faz Księżyca, zaćmień Słońca i Księżyca;
- opisuje budowę Słońca i jego miejsce w Galaktyce;
- omawia rolę pola magnetycznego Ziemi jako osłony przed wiatrem słonecznym;
- posługuje się pojęciami pierwiastek, jądro atomowe, izotop, proton, neutron, elektron do opisu składu materii;
- opisuje reakcję termojądrową przemiany wodoru w hel zachodzącą w gwiazdach; opisuje elementy ewolucji gwiazd.

Rezerwacje grupowe: tel. +48 42 600 61 00 wew. 1.