Najbliższe podwórko

Ruchy ZiemiW tym pokazie odpowiemy sobie na pytanie, gdzie jest w Drodze Mlecznej nasze miejsce. Spotkamy się oko w oko z wielkim obłokiem molekularnym, z którego narodził się Układ Słoneczny. Obejrzymy  z bliska powierzchnię Słońca i wybierzemy się w podróż po najbardziej niesamowitych miejscach naszego systemu planetarnego, sięgając do jego odległych granic.

Czas trwania pokazu: 45 minut.

 

 

Informacje dla nauczycieli

Szkoła podstawowa

Pokaz ten realizuje elementy podstawy programowej dla II etapu kształcenia na poziomie szkoły podstawowej. Po pokazie uczeń:

 1. opisuje kształt Ziemi;
 2. wymienia nazwy planet Układu Słonecznego i porządkuje je według odległości od Słońca;
 3. wyjaśnia założenia teorii geocentrycznej Ptolemeusza i heliocentrycznej Mikołaja Kopernika.

 Szczegółowy opis:

 1. położenie Układu Słonecznego w galaktyce;
 2. narodziny Układu Słonecznego;
 3. Słońce jako nasza gwiazda;
 4. wybrane procesy fizyczne zachodzące na powierzchni i w atmosferach planet  i księżyców Układu Słonecznego;
 5. charakterystyka drobnych ciał w Układzie Słonecznym;
 6. teoria geo- i heliocentryczna.

 

Gimnazjum

Na skutek zmian w podstawie programowej dla gimnazjum nie ma treści astronomicznych w geografii i fizyce. Mimo to proponujemy nauczycielom pokaz o Układzie Słonecznym, która przypomina treści ze szkoły podstawowej ze wstępem do I klasy ponadgimnazjalnej (szczegółowy opis zamieszczamy poniżej).

 

Liceum/technikum

Pokaz ten realizuje elementy podstawy programowej dla IV etapu kształcenia na poziomie liceum/technikum. Po pokazie uczeń:

 1. wyjaśnia cechy budowy i określa położenie różnych ciał niebieskich we Wszechświecie;
 2. charakteryzuje ciała niebieskie tworzące Układ Słoneczny;
 3. wyjaśnia wpływ siły grawitacji Słońca na ruch planet i siły grawitacji planet na ruch ich księżyców;
 4. wyjaśnia, dlaczego planety widziane z Ziemi przesuwają się na tle gwiazd;
 5. stosuje prawa Keplera;
 6. posługuje się pojęciem jednostki astronomicznej i roku świetlnego;
 7. opisuje budowę Galaktyki i miejsce Układu Słonecznego w Galaktyce;
 8. opisuje reakcje termojądrowe zachodzące w gwiazdach;

 Szczegółowy opis:

 1. położenie Układu Słonecznego w Galaktyce;
 2. narodziny Układu Słonecznego;
 3. Słońce jako nasza gwiazda;
 4. wybrane procesy fizyczne zachodzące na powierzchni i w atmosferach planet  i księżyców Układu Słonecznego;
 5. charakterystyka drobnych ciał w Układu Słonecznego.

Dodatki (krótkie pokazy, które mogą być dołączone):

 1. Prawa Keplera;
 2. Prawo powszechnego ciążenia;
 3. Komety, asteroidy i planety karłowate;
 4. Planety pozasłoneczne;
 5. Ruch wsteczny planet.