Ulica Targowa dawniejPierwszy testowy pokaz w Planetarium EC1 odbył się 12 września 2015 r., został zorganizowany w ramach ogólnopolskiej imprezy promującej naukę — SPiN-Day. Był ukoronowaniem wieloletniej przebudowy kompleksu EC1 Łódź i miesięcy pracy zespołu technicznego planetarium. Prawie dokładnie 108 lat po uruchomieniu pierwszej turbiny elektrycznej na ul. Targowej 1 (co stało się we wrześniu 1907 r.) EC1 znowu oczarowało łodzian.

Historia EC1 sięga roku 1900, kiedy to firma Siemens&Halske uzyskała koncesję na budowę elektrowni w Łodzi. W 1906 roku koncesja ta została przekazana Towarzystwu Elektrycznego Oświetlenia z 1886 roku, które rozpoczęło budowę Elektrowni Łódzkiej. Po 16 miesiącach od rozpoczęcia prac, w roku 1907, energia popłynęła do pierwszych odbiorców. Budynki, które wówczas powstały stanowią obecnie kompleks EC1 Wschód, w którym mieści się nasze Planetarium.

W latach 1929-30 dobudowano na sąsiedniej działce od strony ulicy Kilińskiego tak zwaną „Nową Centralę”, czyli obecnie EC1 Zachód – przyszłą siedzibę Centrum Nauki i Techniki. Do roku 1960 kompleks nosił nazwę Elektrownia Łódzka, zaś po zbudowaniu Elektrociepłowni nr 2 przy Wróblewskiego został przemianowany na EC1. Po 93 latach burzliwej historii i wielu przekształceniach, elektrownia została wygaszona w roku 2000.

15 maja 2008 r. weszła w życie uchwała Rady Miejskiej powołująca do życia instytucję EC1 Łódź – Miasto Kultury. Rozpoczął się trudny i mozolny proces pełnego remontu kompleksu przy ul. Targowej 1/3, której elementem jest dzisiaj Planetarium EC1. Po uruchomieniu drugiego budynku stanie się częścią Centrum Nauki i Techniki.